Otázky a odpovede
Čo sú to takzv. retardované fuchsie?

 

Retardovanie fuchsií je aplikácia chemických prípravkov pri ich pestovaní,  uplatňovaná väčšinou veľkopestovateľmi. Jej účelom je úspora pracovných síl pri zaštipovaní fuchsií a dosiahnutie  kvitnutia fuchsií už v rannom veku. Mlé rastliny sú menej náročné na prepravu (viac sa ich zmestí do kamióna). Takéto fuchsie sa však veľmi ťažko rozmnožujú a väčšinou aj zle prezimujú. Medzi skúsenými pestovateľmi sú preto nazývané "Fuchsie pre jedno potešenie". U nás sa vyskytujú pri dovozoch z niektorých štátov západnej Európy a z Poľska.